Hambaravi

 

Tiina Sõgel
hambaarst
766 5184
Helle Mark - Adson
hambaarst
Seidi Nõgene
assistent
Jekaterina Rajevskaja
hambaarst
 
Natalja Rebane
hambatehnik
766 5186
Registratuur
766 5100

 

Teenused

 • Erakorralise hambaravi vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
 • Hambaravi ja profülaktika lastel ja täiskasvanutel
 • Kirurgilised protseduurid lastel ja täiskasvanute
 • Hambaproteeside valmistamine
  • plaatproteesid
  • büügelproteesid
  • kroonid, sillad
 • Paradontiidi ja igeme ravi

Pakume konsultatiivset abi . Teostame hambaröntgen protseduure . Omame hambalaborit ja pakume laboriteenuseid .

 

Hambaravi Valga haiglas, hüvitiste piirmäärad ja patsiendi omaosalus

Alates 1. juulist 2017 hakkas kehtima hambaravihüvitis, mille puhul patsiendid saavad hambaarstilt hüvitise võrra soodsama arve . Hambaravihüvitis kehtib kõikidele täiskasvanutele, kellel on ravikindlustus .

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures ja tervishoiuteenuste loetelus toodud teenustele .

Hüvitisel on limiit ja patsiendil on ka omaosalus:

 • Täiskasvanule kehtib hambaravihüvitise piirmäär kalendriaastas 40 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 50 %.
 • Piirmäär 85 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 15 % kalendriaastas kehtib:
  • rasedatele(hüvitise saamise aluseks on naistearsti võiämmaemanda poolt haigekassase esitatud ravidokument raseduse kohta),
  • alla üheaastase lapse emale,
  • töövõimetus - ja vanaduspensionäridele,
  • suurenenud ravivajadusega patsientidele, kelle hambaravivajaduse määrab arst(Selle vajaduse võivad olla põhjustanud teatud haigused või raviprotseduurid .),
  • osalise või puuduva töövõimega inimesele .

Uus mitterahaline hüvitis kehtib esmavajalikele hambaravi teenustele . Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, tasub inimene ise . Kindlasti tuleb enne hambaravi alustamist küsida hambaarsti käest, millised valitud teenustest on haigekassa paketis ning milliste eest tuleb täies mahus tasuda .

Need teenused on:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika(sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus .

Hammaste proteesimisteenused . Patsientidel on oluline teada, et hammaste proteesimisel lisanduvad jäljendite ja mudelite hinnad .

 • Proteesihüvitist makstakse kuni 260 eurot kolme aasta jooksul .
 • Alates 1. jaanuarist 2018 muutus proteesihüvitise taotlemine . Proteesihüvitise saamiseks ei pea enam esitama avaldust tagantjärele, vaid soodustus arvestatakse hambaarsti juures tasumise hetkel .

 

Hambaraviteenuste hinnakiri

 

Tasu vastuvõtust loobumise ja sellest mitteteatamise korral . Hambaarstile mitteilmumise puhul tuleb sellest ette teatada hiljemalt 24 tundi ette kontakt 766 5100

Hambaarstile mitteilmumise ja sellest mitteteatamise korral on trahvi suuruseks 15 eurot .

 

Lisainfo . Vajadusel saate hambaravi lisainfot Eesti Haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/kkk/hambaravihuvitis

või haigekassa

 • klienditelefonil (+372) 669 6630 ​(tööajad E-R 8.30-16.30)
 • e-posti teel: info@haigekassa.ee
 • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • külastades Eesti Haigekassa klienditeenindusi.