Hooldusravi

Asukoht:  III korrus

Missioon

Osutada patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt  kvaliteetset ravi-, õendushooldust kindlustamaks patsiendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Pakutavad teenused

  • aktiivravijärgne hooldusravi
  • krooniliste haigustega patsientide hooldusravi
  • hospiitsteenus (surija hooldusravi)
  • lühiajaline ööpäevaringne hooldamine(hooldusravil viibimise aeg asutuse poolt kinnitatud)
  • kompleksne tervisliku-, funktsionaalse- ja sotsiaalse seisundi hindamine
  • vajadusel edasine suunamine koduõendusteenusele

Hooldusravi tutvustus

  • hooldusravis on 30 voodikohta
  • patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust (õde,hooldaja)
  • arsti konsultatsioon toimub vajadusel
  • ravi peab olema määratud patsiendile hooldusravile suunanud arsti poolt, kes registreerib järjekorda hooldusravile tel. 766 5245

Tasumine

Alates 1.märtsist 2013 on patsiendi omaosaluse suurus 15% ehk praeguse hinnakirja järgi 11,03 eurot ühe haigekassa poolt kehtestatud hooldusravi voodipäeva piirhinnast.

Alates 1. märtsist 2016 meie haigla hooldusravile saabumisel tuleb tasuda ettemaksu 10 päeva eest (110,30 eurot). Ettemaksu arve koostab õendushooldusosakonna valveõde ning tasuda saab registratuuris sularahas või kaardiga. Palume Teid arvestada sellega, et osakonnas viibimise eest koostatakse omaosaluse arve iga 10 päeva tagant igakuise maksekoormuse ühtlaseks jaotamiseks. Arve edastatakse patsiendile või tema esindajale, juhul kui patsient ei ole võimeline ise maksma teenuse eest. Sellisel juhul sõlmitakse esindajaga vastavasisulise lepingu.

Infot saab hooldusraviosakonnast:
õepost tel. 766 5240
hooldusravi vanemõde Marjana Kroon tel. 766 5241
hooldusravi arst-konsultant M.Linder tel. 766 5245