Sünnitusosakonna tutvumisvisiit Läti Vabariigi kodanikele


Maksumus 12.00 eurot üks pere. Visiidi kestvusaeg kuni 1 tund.

Visiit hõlmab sünnitusosakonna tutvustamist:
- Sünnitustubade ja erinevate võimalike sünnitusmeetodeite kasutus;
- Valutustamidmeetodite arsenali tutvustus (vann, N2O kasutus, aquablokk jt);
- Võimalike operatiivsete meetodite lühiteave; erinevate sünnitustubade tutvustus;
- Sünnitusosakonda saabumise ja viibimise kord ja võimalused;
- Sünnitusjärgse perioodi kulg Valga Haiglas, imiku hooldusvõimalused;
- Vajadusel osakonna naistearsti konsultatsioon

Osakonna tutvustamine toimub reedeti ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga
tel 7665150.
Tutvumisvisiidi päeva võib muuta vastavalt vajadusele, kuid toimumise tihedus ei või olla üle kahe korra kalendrikuus.