Tehisabort


2210K - Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga).
Kohustusliku ravikindlustusega isik tasub ise 30 % raviteenuse hinnakirjas kinnitatud teenuse hinnast. Seega tasub patsient 55,89 eurot.

2287K – Medikametoosne abort.
Kohustusliku ravikindlustusega isik tasub ise 50 % raviteenuse hinnakirjas kinnitatud teenuse hinnast. Seega tasub patsient 40,12 eurot.

Meditsiinilistel näidustustel kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isikule teostatud raseduse katkestamise eest tasub haigekassa.

Patsient on kohustatud tasuma teenuse eest haiglast lahkumisel, saades vastu korrektselt vormistatud kviitungi.