Pöördumised

Tähtsad numbrid

REGISTRATUUR 766 5100
VASTUVÕTT, EMO 766 5169
VALVEÄMMAEMAND
(tööpäeviti)
766 5162
ÄMMAEMANDA
NÕUANDETELEFON
12252
PEREARSTIKESKUS 766 5220
HÄDAABI 112

Vaata haigla kontakte

Saada küsimus/ kaebus/ettepanek


Palun kirjutage, mis Teid tööstiilis häiris või põhjustas meeldivaid emotsioone või mille kohta on lihtsalt ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.Teie poolt ettepanekute postkasti pandud pöördumised on konfidentsiaalsed. Pöördumised võetakse postkastist kaks korda nädalas. Vastame Teie poolt soovitud viisil 10 tööpäeva jooksul peale kaebuse registreerimist.

 

Teie ees- ja perekonnanimi:
Teie postiaadress (e-mail):
Telefon:
Probleemi kirjeldus:
Palun formuleerige küsimus, mille kohta soovite selgitusi ja vastust:
Please leave empty: