Gripi kiirtest

 

Gripi H1N1 kiirtesti maksumuseks on 18,00 €

Kiirtest teostatakse patsiendile tema soovil,  kui arst ei ole eelnevalt pidanud analüüsi võtmist vajalikuks.

Proovi positiivse vastuse korral kantakse kiirtesti hind raviarvele ja tasutakse haigekassa poolt. Negatiivse vastuse korral tasub kiirtesti maksumuse patsient.