Töötervishoid


Töötervishoiuarsti poolt teostatavate tervisekontrolli teenuste hinnad

 

KOMPLEKSHIND 51 € (kuvariga töötajad)

 • Töötervishoiuarsti vastuvõtt
 • Silmaarsti vastuvõtt (sh nägemisteravuse kontroll, silma eesmiste osade kontroll, silmapõhja vaatlus, alates 45.eluaastast silmarõhu mõõtmine)

 

KOMPLEKSHIND 80 €

 • Töötervishoiuarsti vastuvõtt
 • Silmaarsti vastuvõtt (sh nägemisteravuse kontroll, silma eesmiste osade kontroll, silmapõhja vaatlus, alates 45.eluaastast silmarõhu mõõtmine)
 • Tulenevalt töötervishoiu arsti otsusest teostatakse vajadusel järgmiseid uuringuid:
 • Uriini analüüs
 • Kliinilise vere analüüs
 • Antropomeetria
 • Röntgenülesvõte
 • Kuulmisuuring
 • EKG

 

Ettevõtte töökeskkonna hindamine ja nõustamine töökohal toimub eraldi kokkuleppe alusel sõltuvalt töökoha iseärasustest ja arvust.

Töötervishoiuarsti poolt teostatakse töötajate tervisekontroll ainult vastavalt sotsiaalministri määrusele nr.74 "Töötajate tervisekontrolli kord" 24.04.2003  tervisekontrolli suunatud töötajate nimekirja ja asutuse poolse täidetud osaga tervisekontrolli otsusest alusel.

Tervisekontrolli teostamiseks registreerib tööandja töötajad töötervishoiuarsti vastuvõtule läbi registratuuri
tel. 766 5100.