Tööpakkumised

Valga Haigla AS on asutatud 1997. aastal . Suurima ettevõttena
Valga maakonnas pakub haigla tööd ligi 350 - le inimesele, sealhulgas
50 arstile ja 160 õendus - ning hooldustöötajale . Aastas
ravitakse Valga haiglas ca 3500 patsienti, ambulatoorsete külastuste
arv on suurenenud 40 000ni . Viimastel aastatel on haigla
ravitegevus laienenud mitmete teenuste, sh ka erihoolekande
valdkonnas . Meie eriarstid võtavad vastu enam kui 20 erialal .

 

Seoses teenuste arendamisega ja kiirelt areneva ettevõttena
otsime oma meeskonda:

Info sekretär - personalijuht Elle Märtinson tel . 766 5200 või e - post: elle.martinson@valgahaigla.ee